Beställa tjänster i nätet

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

http://stockholm.ip-only.se/tjanster/

I samband med driftsättningen hjälper vi dig att komma igång.

 

Årsmötet är:  180526 KL 11.00 i Möjahallen

 

 

 

 

Besök oss gärna på Facebook