Beställa tjänster i nätet

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

portal för beställning av tjänster

I samband med driftsättningen hjälper vi dig att komma igång.

 

 

Utbyggnaden av nätet pågår även i sommar!

För att göra vissa omkopplingar kommer hela nätet att vara nedstängt ca 1 timme från kl 01:00 på måndag 27/7.

Besök oss gärna på Facebook