Beställa tjänster i nätet

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

portal för beställning av tjänster

I samband med driftsättningen hjälper vi dig att komma igång.

 

Välkommen till årsmöte 2019 (avser verksamheten under 2018) i Möjaskärgårdens Bredband

Söndagen 9/6 kl 10.00 i Möjahallen

Styrelsen

Sedvanliga årsmöteshandlingar finns nu under fliken dokument på denna hemsida.

Välkomna!

Besök oss gärna på Facebook