Beställa tjänster i nätet

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

portal för beställning av tjänster

I samband med driftsättningen hjälper vi dig att komma igång.

 

Välkommen till årsmöte 2020 (avser verksamheten under 2019) i Möjaskärgårdens Bredband

Lördagen 27/6 kl 11.00 vid Möjahallen (utomhusmöte)

OBS: obligatorisk anmälan med uppgift om fastighetsbeteckning till asa@alwredovisning.se senast 22/6.

Om det blir fler än 50 anmälda kommer mötet att skjutas upp till senare tidpunkt.

Styrelsen

Sedvanliga årsmöteshandlingar finns nu under fliken dokument på denna hemsida.

Välkomna!

Besök oss gärna på Facebook