Beställa tjänster i nätet

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

http://stockholm.ip-only.se/tjanster/

I samband med driftsättningen hjälper vi dig att komma igång.

 

 Ny tid för årsmötet är: 2/7 2017 KL 11.00 i Möjahallen

 

 

 

Bredbandsnytt

juni 2016

april 2016

 

Besök oss gärna på Facebook