Beställa tjänster i nätet

IP-only är föreningens nätoperatör och utbudet av tjänster och priser (TV, Internet och telefon) finner du på

portal för beställning av tjänster

I samband med driftsättningen hjälper vi dig att komma igång.

 

Ett välbesökt årsmöte genomfördes som planerat 26/5.

Protokollet är nu klart, justerat via mail. Finns under fliken dokument.

Nu fokuserar vi på sommarens utbyggnadsprojekt som blir i perioden 11-18/6.

Besök oss gärna på Facebook