Nyheter april 2016

Välkommen till vår nya hemsida där nyheter och annan nyttig information samlats. Vi har rensat ut en massa gammalt som hade mer relevans under utbyggnadsfasen, förtydligat och förenklat en hel del. I fortsättningen kommer nyheterna där i stället för som nu i mail.

Snart är det årsmöte, kom på årsmötet som är 5/6 kl 10.00 i Möjahallen!

Efter årsmötet kommer det att finnas möjlighet till frågor och diskussioner på samma sätt som förra året.

Vårt fibernät har överlevt sin första vinter och vi har haft ett enda fel och det kunde vi relativt lätt reparera. Mycket bra, speciellt med tanke på hur vidsträckt nätet faktiskt är. Under hösten och våren har vi jobbat på och gjort det som beslutades i verksamhetsplanen på förra årsmötet. Vi har byggt klart på Träskö, Ytterö, Korsö och Västra Delsholmen. De abonnenter som återstår att svetsa in har fått individuella mail om vad som återstår på respektive fastighet och vi planerar nu för att kunna göra de återstående fiberjobben under maj-juni. Det är ca 20 abonnenter som skall färdigställas nu i maj-juni.  När det är klart kommer vi att ha ca 420 abonnenter anslutna.

Nästa omgång fiberjobb planeras till nov-dec.

Vi väntar fortfarande på Vattenfall för att kunna slutföra till några abonnenter på Södermöja, Granholmen och på Hemholmen. Samplanering med Bergs VA pågår för att komma fram till Stackängen.

Vad gäller Västra Delsholmen väntar vi på att sjökabeln skall kontrolleras. Allt är svetsat och klart men det är något fel på kabeln. Då detta är ett garantiarbete vill vi inte driftsätta någon kund innan kabeln är kontrollerad. Dykare mm skall dit närmaste veckorna. Deras båt gick läck när de försökte komma dit i isen så det har dragit ut på tiden tyvärr.

Glädjande nog har vi fått in en hel del nya abonnenter, att få in nya abonnenter är det bästa sättet att hålla nere nätavgiften. Nätavgiften är föreningens enda intäkt förutom insatskapital och anslutningsavgifter från nya abonnenter. Tala med dina grannar om de inte redan är anslutna. Det är oftast inte långt till närmaste kopplingsskåp!

De flesta betalar naturligtvis i tid men tyvärr inte alla, nu inför vi en påminnelseavgift på 50:- på första påminnelsen och har man inte betalt på 3:e påminnelsen kopplar vi ur förbindelsen.

Vi behöver hjälp vid ägarbyten. Det står i avtalen att nya ägaren skall informeras om att det finns avtal med föreningen vad gäller både abonnemang och marktillstånd. Vi håller på och tittar på hur denna hantering kan förenklas men tills vidare behöver vi er hjälp med att inte glömma att informera föreningen vid ägarbyten.

27 Apr 2016

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)