Handlingar inför årsmötet

Hej!

Nu finns det handlingar inför årsmötet under fliken dokument.

11 jun 2017

Ett välbesökt årsmöte genomfördes som planerat 26/5.

Protokollet är nu klart, justerat via mail. Finns under fliken dokument.

Nu fokuserar vi på sommarens utbyggnadsprojekt som blir i perioden 11-18/6.

Besök oss gärna på Facebook