Driftsstörning

Vid eventuella driftsstörningar ska du i första hand alltid kontakta din tjänsteleverantör (Bahnhof, Comhem, Telia etc).

Om tjänsteleverantören inte kan avhjälpa problemet kan du kontakta Sune Fogelström.

Stormen Alfrida ställde till med en del skador på den del av nätet som hänger i Vattenfalls elstolpar. På vissa ställen är stolparna av eller på annat sätt raserade. Detär fn ca 4 abonnenter som är berörda. Vi kommer att reparera så snart stolplinjerna är återställda.

Mer aktuell info finns på vår Facebook-sida.

Om du har frågor om din förbindelse kontakta gärna mig

MVH

Sune Fogelström

sune@vahine.se

070-5388448

 

 


Ett välbesökt årsmöte genomfördes som planerat 26/5.

Protokollet är nu klart, justerat via mail. Finns under fliken dokument.

Nu fokuserar vi på sommarens utbyggnadsprojekt som blir i perioden 11-18/6.

Besök oss gärna på Facebook