Årsmöte 2015

Föreningsårsmöte

Söndagen den 7 juni 2014 kl. 10.00 – 11.00 i Möjahallen vid Möja skola.

Alla medlemmar är välkomna!Efter årsmötet finns tid för frågestund.

Röstberättigade enligt stadgarna är de som betalt medlemsavgift och kapitalinsats.

Årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2014, verksamhetsplan och budget för 2015 samt valberedningens förslag finns på föreningens hemsida from 2015-05-25.

11 jun 2015

Kallelse till Årsmöte!

Årsmötet är:  180526 KL 11.00 i Möjahallen

Dagordning

Bilaga till dagordningen

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2017

Välkomna!

Styrelsen

Besök oss gärna på Facebook